Budowa komina

Budowa komina
15

Przyłączenia pleców grzewczych można dokonywać dopiero po uzyskaniu trwałego połączenia rur szamotowych. Rozruch i eksploatację komina można wykonać dopiero po uzyskaniu zgody na użytkowanie, osiągniętej na drodze odbioru kominiarskiego.

14

Zakończenie komina należy domknąć poprzez nałożenie, bądź wymurowanie płyty maskującej i zamontowanie daszka (w trakcie montażu górną część komina należy zabezpieczać przed działaniem warunków atmosferycznych). Płaszcz kominowy, który znajduje się ponad poziomem dachu, należy otynkować lub obłożyć płytkami cegłopodobnymi.

13

W ostatnim elemencie płaszcza kominowego, (w górnej jego części) należy wykonać otwory konieczne do osadzenia kratek wentylacyjnych.

12

Ostatnią rurę szamotową, należy obciąć tak, aby jej górna krawędź znajdowała się 8 cm poniżej poziomu krawędzi ostatniego pustaka płaszcza kominowego. Podobnie należy obciąć ostatni element otuliny izolacyjnej. Następnie umieścić wewnątrz rury szamotowej zakończenie komina - zakończenie należy wsunąć conajmniej 3 cm względem górnej krawędzi szamotowej rury KZ.

11

UWAGA! Gdy komin, którego temperatura wewnętrzna będzie niższa niż 60ºC. będzie sięgać 15 metrów wysokości bezwzględnie należy ponad poziomem ogrzewania budynku oraz ponad poziomem dachu osłonić płaszcz komina warstwą wełny mineralnej grubości przynajmniej 3 cm.

10

Przy przechodzeniu przez stropy, dla zapewnienia dylatacji komina, należy zachować odstęp około 3 cm, pomiędzy zewnętrzną zabudową komina a płytą stropową. Przy elementach konstrukcji dachu odstęp ten powinien być zwiększony i wynosić około 5 cm. Wolną przestrzeń należy wypełniać izolacją ognioodporną.

9

Budowę komina należy kontynuować według schematu oznaczonym na rysunku a. Zachowując postępowanie jak przy montażu poprzednich elementów. Czyli, najpierw nałożenia pustaka - płaszcza kominowego, oczyszczenie krawędzi elementu szamotowego, nałożenie kitu, osadzenie na poprzednim elemencie. Nałożenie otuliny.

8

Wykonując przyłącze szamotowe do pieca, należy wyciąć otwór w kolejnym pustaku płaszcza, osadzając go na poprzednim. Przygotować odpowiednio wycięte elementy otuliny izolacyjnej i umieścić wewnątrz szamotową rurę trójnik 90º(KS). Na postawioną rurę KS należy nałożyć wyciętą wcześniej otulinę izolacyjną.

7

Budowę kontynuuje się (według schematu oznaczonego na rysunku a), do osiągnięcia odpowiedniego poziomu, określonego w dokumentacji projektowej - na którym należy wykonać szamotowe przyłącze do pieca (KS).

6

Kolejny pustak płaszcza kominowego należy ustawić na poprzednim. Wstawić odpowiednio przyciętą otulinę izolacyjną, umożliwiającą odpowiednią obudowę górnej części rury rewizyjnej (KC). Ramę drzwiczek należy osadzić na elemencie rury, uszczelniając kitem ognioodpornym, także od strony wewnętrznej. Pozostawioną dylatację 2-3 centymetrową należy wypełnić izolacją ognioodporną.

5

W pustaku kominowym, w którym zostanie zamontowana rura z otworem rewizyjnym, należy wyciąć otwór wzdłuż całej wysokości tak, aby osadzenie pozostałych elementów było możliwe. Przy wykonywaniu otworu, należy wziąć pod uwagę konieczność pozostawienia wokół otworu rewizyjnego po ok. 3cm wolnej przestrzeni - dylatacji. Pustak należy umieścić na przygotowane podłoże poprzedniego i po osadzeniu nałożyć na niego warstwę zaprawy.

4

Przed montażem otuliny izolacyjnej (OT), należy ją odpowiednio dostosować do pozostałych elementów, nadając właściwe kształty za pomocą ostrego noża UWAGA! Przy montażu otulin izolacyjnych należy zwrócić uwagę, aby podłóżne złącze otuliny znajdowało się dokładnie na środku boku pustaka kominowego, a nie w narożniku, którędy przebiega kanał wentylacyjny.

3

Przy montażu elementów szamotowych, poczynając od KJZ należy pamiętać by krawędzie przyłączy dokładnie oczyścić i przetrzeć wilgotną gąbką. Kit nakładać precyzyjnie szpachelką na krawędzie przyłączowe. Należy zwrócić uwagę, by krawędzie i rąbki poszczególnych elementów szamotowych zostały prawidłowo zespojone UWAGA! Elementy szamotowe należy łączyć ze sobą, ustawiając je jak na rysunku, zewnętrznym rąbkiem do góry. Nadmiar kitu z obu stron rury należy dokładnie usuwać wilgotną gąbką, aby niedopuścić do pozostawienia stwardniałych nadmiarów kitu kwasoodpornego.

2

W kolejnym pustaku należy wyciąć (za pomocą szlifierki z tarczą do cięcia betonu) otwór na kratkę wentylacyjną, przysłaniającą element wylotu kondensatu. Tak przygotowany pustak należy osadzić na cokole. Odskraplacz (KJZ)- podstawę z wylotem kondensatu należy umieścić pośrodku cokołu na przygotowanej powierzchni, która powinna przedtem zostać pokryta kitem ognioodpornym. Rurę z wylotem kondensatu należy odwrócić w kierunku kratki.

1

Budowę komina należy rozpocząć na przygotowanym według projektu fundamencie posiadającym odpowiednią izolację z materiałów hydroizolacyjnych. Jako cokół komina można użyć pustaka kominowego wypełnionego betonem. Na którym - w centralnym miejscu zostanie osadzony na zaprawie pierwszy szamotowy element systemu kominowego - odskraplacz. Od początku należy zadbać o precyzyjne wypoziomowanie montowanych elementów.